Gråbrödernas andliga bibliotek

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Maj Måndad - Marias Månad (historia)

Skicka sidan Skriv ut PDF

Normal 0 0 1 992 5655 47 11 6944 11.1287 0 21 0 0

Maj, Marias Månad

 

av Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

I många kulturer präglas maj månad av hopp inför sommartiden. Vintern med dess kyla och hårdhet är över och därför har man i årtusenden på olika sätt särskilt uppmärksammat denna ljusets och värmens seger över den kalla och mörka perioden. Maria har alltid personifierat Guds kärlek och värme för de kristna. Hon är inte bara bärare av dessa gudomliga andliga gåvor, utan hon var och är denna seger över andens vinter! Som Förmedlare av all nåd tinar hon upp sina barns kalla hjärtan och upplyser de mest mörka vrårna i våra själar. Det är inte underligt att den efterlängtade månaden maj har kommit att symbolisera just Maria. Det finns många exempel på hur man gjort något extra under maj månad för att ära Maria. Den Salige John Lydgate (+1365) satte upp majkransar av blommor till den Heliga Jungfruns ära. Att bygga s.k. majaltaren, hålla majandakter och majprocessioner är en senmedeltida företeelse. Den första person som man vet direkt förknippade maj månad med den Heliga Jungfrun var Alfons X, den vise, kung av Kastiljen och León (+1284). Kung Alfons var en av sin tids store och mest berömde lärde. I Alfons många dikter, de s.k. Cantigas a la Virgen, som hyllar Guds Moder är det tydligt att kungen ser devotionen till den Heliga Jungfrun som det mest värdiga och passande i firandet av maj och våren.


I förkristen tid var maj månad tillägnad de dödas minne och även under Kristendomens första tid bad man särskilt för de avlidnas själar den 13 maj. Inte förrän år 834 flyttade Påven Gregorius IV denna förbönsdag för de avlidna till den 2 nov.


Den första kända skrift som förknippar maj med firandet av Guds Moder publicerades av den tyske benediktinen Wolfang Seidl år 1549 i Munchen med titeln Det Andliga Maj.

I Rom undervisade den Helige Filippo Neri (1515-95, 26 maj) ungdomar att under maj månad särskilt visa Jungfru Maria sin vördnad med att smycka hennes bilder med blommor, sjunga lovsånger till Marias ära och be inför hennes bilder. I Dominikanklostret i Fiesole vigde år 1677 P. Guinigi tillsammans med hela den andliga förening, Confraternita della Comunella, som han ledde, hela maj månad till Maria. Dagligen bad man Lauretanska Litanian, kröningen av Mariastatyn med en krans av rosor och som avslutning på månaden gav man Maria ett stort silverhjärta. Vid samma period började liknande initiativ i Mantovas kyrkor San Nicolò och Santa Maria delle Grazie. Den franciskanska Santa Chiarakyrkan i Neapel har dokument från 1700-talet som beskriver dessa majandakter etc. Eftersom Franciskanerna och Dominikanerna spred sina traditioner från kloster till kloster, firades majandakter överallt i den katolska världen under 1800-talet. Heliga själar såg Guds Hand i dessa växande andaktsövningar och de samarbetade med försynens planer genom att främja denna nya andaktsform som en offentlig och högtidlig gottgörelse. Månaden maj hade etablerats som Marias månad.


Den troligen mest kända av alla tidiga skrifter om majandakten skrevs i Verona av den italienske Jesuitpatern Annibale Dionisi år 1726: Mese di Maria (Marias månad). Pater Dionisi skriver: ”När vi gör ett offer ska vi försöka göra vårt bästa, så att vi bland årets alla månader väljer den vackraste, som blommar skönast, denna månad som också inbjuder oss att kröna Maria med våra goda gärningars blommor.” Jesuitpatern föreslår därefter att man ska upprätta särskilda majaltaren hemma inför vilket vi ber vår Rosenkransbön, Lauretanska Litanian, eller någon annan Mariansk devotion. Han tillägger att vi ska vara försiktiga att inte bestämma oss för alltför många böner så att man hastar igenom dem eller att de som ska delta tröttnar, särskilt ”människor som arbetar och barn”!


År 1785 publicerar återigen en Jesuit, Pater A. Muzzarelli, en bok om månaden majs betydelse: Mese di Maggio (Maj månad). Denna bok kom att ställa fram Mariafesternas betydelse. Förut hade majfirandet varit begränsat till familjernas och ordenskommuniteternas initiativ, efter Pater Muzzarellis bok firades maj månad i snart varenda kyrka i Italien. Jesuitpatern skickade själv kopior av sin bok till alla landets biskopar tillsammans med ett brev i vilket han uppmanade biskoparna att introducera majandakten i alla deras församlingar. Pater Muzzarellis brev fick omedelbart gehör.


Genom dessa initiativ av enskilda präster ökade och spreds devotionen till Guds Moder och man återupptäckte hennes roll i både Frälsningsverket och i den enskildes liv genom att be triduum, novenor, dagliga majandakter och hålla processioner, utan att glömma bort att dessa fromhetsövningar ska följas av ett gediget sakramentalt liv (Mässa och bikt). År 1954 bekräftade Påven Pius XII (1939-58) maj som Marias månad genom instiftandet av festen Maria Drottningen för den 31 maj (är i dag helgad åt minnet av Marie besök).


Maj är den månad under vilken den mest tillgivna och brinnande bön och andakt, både i kyrkor och i hem, stiger ur kristna hjärtan i vördnad till Maria. Enligt den andliga traditionen är det också den månad under vilken den Gudomliga Barmhärtigheten låter de mest frikostiga och överflödande gåvor sänkas ner från sin tron över oss. I vår egen tid önskar vi katoliker att alltid vara nära henne, ge henne speciella gåvor under maj månad: pilgrimsfärder, besök i kyrkor som tillägnats henne, små uppoffringar till hennes ära, studieperioder och välgjort arbete som frambärs till henne och större uppmärksamhet i Rosenkransbönen. Den Helige Pio av Pietrelcina (1887-1968, 23 sept.) sade: ”O, denna underbara maj månad! Det är den vackraste månaden på hela året… Hur väl predikar inte denna månad om Marias ömhet och skönhet!… Jag önskar att jag hade en röst tillräckligt stark för att kunna inbjuda all världens syndare till att älska Vår Fru. Men eftersom det inte står i min makt, har jag bett och skall fortsätta be min ängel att utföra denna uppgift i mitt ställe.”


Glöm inte att ära på ett särskilt sätt Mariabilden/statyn i ditt hem under maj månad med blommor och ljus.


Varför inte följa traditionen och låta en byrå eller ett bord bli ”majaltaret” under denna månad. Täck möbeln med en vacker duk, placera blommor och ljus omkring din mest älskade Mariabild och låt detta altare bli den främsta böneplatsen i hemmet under Marias månad.


En fullständig traditionsenlig Mariaandakt börjar vanligtvis med Rosenkransbönen (eller annan Rosenkransbön som passar tillfället, t.ex. Tårarnas Rosenkrans på fredagar – detta utesluter inte att man ber den vanliga Rosenkransen också under dagen. Var generös i din bön…). Därefter ber man eventuellt en passande novenabön för det aktuella firandet samt en av litaniorna till Guds Moder, och till sist avsluta med en Vigningsbön.

Sammanlagt är detta en timmas bön, vilket är mycket väl använd tid, både för dig själv och för världen. Motsvarande tid framför TV eller liknande ger inte samma resultat för våra själar…